About the company

IPM proud to present our well reputated Security Network products and services, for helping you protect your building and computer networks from unauthorized person and unexpected accidents.

IPM  ศูนย์รวมแห่งเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบควบคุมการเข้า – ออก Access Control System, ระบบโทรทัศน์วงจรปิดดิจิตอล Digital Video Management System (DVMS), IP Network Camera System, ระบบตรวจจับและแจ้งสัญญาณเตือนภัยการบุกรุกและเพลิงไหม้ Alarm Monitoring & Intrusion Monitoring System, Fire Protection System และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

IPM has been incorporated in Thailand since 1995. Since its inception, IPM corporate mission and commitment to excellence is best reflected in our product quality and high standard of service. Today, IPM is a company that has a specialization in providing equipment. In the network, IPM offers high quality WAN & ATM equipment and converter for transmission and communication for Audio & Video , Fire protection System, Security System, CCTV, Business Coordination and Systemization all equipment and service, to enable customers to monitors and access to their building and information they need to increase productivity and minimize cost.

Our Solutions and Service Offered

IPM Solutions are competencies of design consultant, integration and business financial advisory. IPM listens carefully to its customers for their needs and requirements. Then we design and implement the most innovative solutions. For example,

Integrated Security System and Time attendance Network

There are some of our major key customers required to have networked Time attendant and security system (access control ,CCTV and alarm monitoring) linked from over 20 sites of their branches and over 4,000 of employee through out the country to their head office building with a capability to handle Video , voice and data network at the same time nation wide, IPM introduced the state of the art, flexible and easy to use the complete network components based on High Quality hardware and software in the field of Video, Audio, Time attendant and Access Control System.

Product

Over the past experience, IPM has established an impressive track record of commitment and quality. As a result, IPM has become a Thailand’s leader in this field and proudly represents the world’s most famous building automation equipment brands in Thailand as an agent of following suppliers:

  • Access Control & Security Alarm Monitoring System
  • Professional Closed Circuit Television : Camera, DVR, Lenses, CCTV System

 

Contact Information
For more information please contact telephone number and address below :

Tel 0-2041-6911 Fax 0-2041-6200

General Information: info@ipm.co.th

Sales Manager:

คุณธัชกร เนียมสุข (Mr.Touchakorn Niumsuk) M/P 089-666-4386

E-mail: ipmtouch2005@gmail.com

Customer Support Manager :

คุณสหัส เชื้อสุวรรณ (Mr.Sahas Chuesuwan) M/P 064-801-2974

E-mail: sahas.ipm1963@gmail.com

Our Mission
บริษัทของเรามีจุดมุ่งหมายในการสู่ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการอุปกรณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งาน, เชื่อมโยงเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และองค์กรตลอดมา อีกทั้งยึดถือความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีให้กับบริษัทฯตลอดไป

Company Profile

IPM ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2538 โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงทางด้านระบบคอมพิวเตอร์รักษาความปลอดภัยและงานด้านไฟฟ้าสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อทำธุรกิจทางด้านจำหน่ายและบริการอุปกรณ์ ทั้งให้คำปรึกษาทางด้านวางระบบรักษาความปลอดภัย (Security System),ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System), ระบบบัตรประจำตัวพนักงาน (Employee Photo ID Card System), ระบบบันทึกเวลาทำงานพนักงาน (Time Recording System), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System), ระบบป้องกันภัยเพลิงไหม้ (Fire Protection System), ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System), ระบบสัญญาณเตือนภัยการบุกรุก (Intrusion Alarm Monitoring System) โดยอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในระบบทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสามารถเชื่อมโยงการควบคุมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเช่น AIS, DTAC, Shell Refinery, Loxley Information, Berli Jucker, Diethelm, กองทัพบกและกองทัพอากาศ ฯลฯ

Product

IPM ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ารวมทั้งให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงระดับโลกอย่างเป็นทางการ :
Access Control & Security Alarm Monitoring System
Professional Closed Circuit Television : Camera, DVR, Lenses, CCTV System

 

Contact Information
For more information please contact telephone number and address below :

Tel 0-2041-6911 Fax 0-2-041-6200

General Information: info@ipm.co.th

Sales Manager:

คุณธัชกร เนียมสุข (Mr.Touchakorn Niumsuk) M/P 089-666-4386

E-mail: ipmtouch2005@gmail.com

Customer Support Manager :

คุณสหัส เชื้อสุวรรณ (Mr.Sahas Chuesuwan) M/P 064-801-2974

E-mail: sahas.ipm1963@gmail.com

logo foot2

บริษัท ไอพีเอ็ม เทคโนเวชั่น จำกัด : 115 ซอย พหลโยธิน 54/4 แยก 3-4 (ขานไข 2) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
IPM Technovation Company Limited  : 115 Soi Phahonyothin 54/4 Yeak 3-4 (Khan Khai 2) Saimai, Saimai, Bangkok 10220, Thailand